HISTORIA

II wojna światowa

Polacy kontynuowali walkę u boku aliantów organizując Polskie Siły Zbrojne. Ochronę przed służbami wywiadu i dywersji zapewniły im komórki Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza (Wydział Kontrwywiadu) oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (Samodzielny Wydział Wywiadu Obronnego). Współdziałały z nimi komórki kontrwywiadu przy jednostkach wojskowych PSZ.

W kraju, pod okupacją niemiecką i sowiecką, działały konspiracyjne siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego. Zadania kontrwywiadu pełniły komórki Oddziału II Komendy Głównej Służby Zwycięstwa Polski-Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej oraz kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych..

Polscy kryptolodzy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski po niemieckiej napaści na Polskę we wrześniu 1939 r. zostali ewakuowani z kraju i kontynuowali prace we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy posługując się ich metodą i wynikami pracy rozszyfrowywali niemieckie depesze kodowane przy pomocy "Enigmy" w ośrodku kryptologicznym w Bletchley Park. Uzyskane materiały przynosiły Aliantom niezwykle cenne informacje aż do końca II wojny światowej, znacznie przyczyniając się do ostatecznego zwycięstwa. Szczegóły operacji ujawniono w Wielkiej Brytanii dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku, a na oficjalne docenienie przez aliantów roli polskich kryptologów musieliśmy czekać jeszcze wiele lat.

Polskie służby kontrwywiadu w latach 1939–1945 były jednymi z najlepiej zorganizowanych i najskuteczniejszych spośród służb informacyjnych aliantów. Rezultaty ich działalności wniosły znaczący wkład w zwycięstwo w II wojnie światowej.