Korpusy i stopnie

Korpusy i stopnie służbowe funkcjonariuszy SKW

korpus szeregowych:

 • szeregowy
 • starszy szeregowy

korpus oficerów:

 • podporucznik
 • porucznik
 • kapitan
 • major
 • podpułkownik
 • pułkownik
 • generał brygady

korpus podoficerów:

 • kapral
 • starszy kapral
 • plutonowy
 • starszy plutonowy
 • sierżant
 • starszy sierżant
 • sierżant sztabowy
 • starszy sierżant sztabowy

korpus chorążych:

 • młodszy chorąży
 • chorąży
 • starszy chorąży
 • młodszy chorąży sztabowy
 • chorąży sztabowy
 • starszy chorąży sztabowy